سه شنبه ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ ۲۳:۳۳ بعد از ظهر
 سوالات طبق بندی شده امتحان نهایی  

 

شیمی 3  

  

     دانلود

نوشته شده توسط ابوالفضل احمدی ، مدرس شیمی و بیو شیمی   | لینک ثابت |

نمونه سوال امتحانی نوبت اول شیمی ۲ سه شنبه ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ ۰:۲۶ قبل از ظهر
 دانلود چند نمونه سوال امتحانی نوبت اول شیمی ۲ بصورت فایل pdf 

1

2

3 

4

5

6

نوشته شده توسط ابوالفضل احمدی ، مدرس شیمی و بیو شیمی   | لینک ثابت |

  دانلود نمونه سوال شیمی دبیرستان و پیش دانشگاهی

نوشته شده توسط ابوالفضل احمدی ، مدرس شیمی و بیو شیمی   | لینک ثابت |

دانلود۱۳ آزمون شیمی پیش دانشگاهی یکشنبه ۱۳۹۱/۰۷/۰۹ ۰:۱۱ قبل از ظهر
 

 دانلود۱۳ آزمون شیمی پیش دانشگاهی ( با تشکر از بهزاد میرزایی دبیر شیمی شهرستان فريدن )

  • سینتیک شیمیایی

آزمون 1

آزمون 2

آزمون 3

  • تعادل های شیمیایی

آزمون 4

آزمون 5

آزمون 6

  • اسید و باز

آزمون 7

آزمون 8

آزمون 9

آزمون 10

  • الکتروشیمی

آزمون 11

آزمون 12

آزمون 13

نوشته شده توسط ابوالفضل احمدی ، مدرس شیمی و بیو شیمی   | لینک ثابت |

نمونه سوال شیمی 2 پیش دانشگاهی دوشنبه ۱۳۹۰/۰۹/۲۸ ۱۳:۳۸ بعد از ظهر
 

برای دریافت نمونه سوال ها روی لینک زیر کلیک کنید

نمونه سوال شیمی 2 پیش دانشگاهی( تجربی و ریاضی )

نوشته شده توسط ابوالفضل احمدی ، مدرس شیمی و بیو شیمی   | لینک ثابت |

نمونه سوال شیمی 1 پیش دانشگاهی دوشنبه ۱۳۹۰/۰۹/۲۸ ۱۳:۲۶ بعد از ظهر

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

نمونه سوالات درس شيمي 1 (رشته هاي رياضي و تجربي) - امتحان های پیش دانشگاهی

نوشته شده توسط ابوالفضل احمدی ، مدرس شیمی و بیو شیمی   | لینک ثابت |

نمونه سوال شیمی3 دوشنبه ۱۳۹۰/۰۹/۲۸ ۱۳:۱۲ بعد از ظهر

برای دریافت نمونه سوال های در قالب فایل pdf  روی لینک کلیک کنید.

۲۱  سوال به همراه پاسخ های تشریحی درس شيمی (۳) و آزمايشگاه

نوشته شده توسط ابوالفضل احمدی ، مدرس شیمی و بیو شیمی   | لینک ثابت |

انواع سوالات شیمی جمعه ۱۳۹۰/۰۹/۲۵ ۱۷:۴۹ بعد از ظهر
 

 حتما" به لینک زیر مراجعه کنید : 

نمونه سوالات شیمی ۱و ۲و۳و پیش دانشگاهی -سوالات هماهنگ کشوری - کنکور سال های مختلف و المپیاد های شیمی

 

 

 

 

نوشته شده توسط ابوالفضل احمدی ، مدرس شیمی و بیو شیمی   | لینک ثابت |

نمونه سوال فصل اول شیمی 2 یکشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۱۷ ۲۲:۲۷ بعد از ظهر

1ـ اشكال نظريه اتمي دالتون در مورد ساختار اتم چه بود؟

2ـ كداميك از پديده‌هاي زير توسط نظريه اتمي دالتون قابل تفسير نيست ؟ چرا ؟

الف) ظرفيت عنصرها                   ب) تبخير                        ج) ايزوتوپي

د) برقكافت                               هـ) ذوب                           و) واكنش‌هاي هسته‌اي

 ۳ـ پرتوهاي آلفا ، بتا و گاما را از نظر قدرت نفوذ و از نظر مقدار مقدار انرژي مقايسه كنيد

4ـ علت استفاده از ماده فلورسنت و ولتاژ بالا در آزمايش پرتو كاتدي چيست؟

5ـ چگونه مي‌توان ثابت كرد كه اشعه كاتديك داراي جرم و انرژي است؟

6ـ با يك آزمايش ساده نشان دهيد كه در آزمايش پرتو كاتدي ، جهت حركت الكترونها حتماً از كاتد به آند است؟

7ـ چگونه از آزمايش پرتوكاتدي به اين نتيجه رسيدند كه همه مواد داراي الكترون هستند؟

8ـ پديده پرتوزايي كداميك از موارد نظريه دالتون را رد مي‌كند؟ چرا ؟

 ۹-آب معمولي و آب سنگين را از نظر چگالي و نقطه جوش با يكديگر مقايسه كرده و علت تفاوت را بنويسيد

10ـ چرا رادرفورد در آزمايش بمباران ورقه طلا انتظار داشت كه تقريباً همه پرتوها با انحراف بسيار كمي از ورقه عبور كنند؟ آيا چنين شد؟ او از اين آزمايش به چه نتيجه‌اي رسيد؟

۱۱-درآزمايش رادرفورد چرا اكثر پرتوهاي آلفا ازورقه نازك طلا عبور كردند؟

1۲- جاي خالي را با كلمه ي مناسب پركنيد.

               *بر اساس نظريه ي .................. اتم ها تقسيم ناپذيرند.

۱۳- درستي يا نادرستي عبارت زير را با ذكر دليل بنويسيد.

                الف)در آزمايش لوله پرتوهاي كاتدي چون با تعويض كاتد،پرتو كاتدي تغيير مي كند، مي گوئيم كه همه ي مواد  داراي الكترون هستند.

                ب) پرتو كاتدي به طور مستقيم از آند خارج مي شود.

۱۴- جاي خالي را با كلمه ي مناسب پر كنيد.

                *آزمايش لوله پرتو كاتدي ثابت مي كند كه اتم ها ا ذرات ريزي به نام .............. ساخته شده اند.

۱۵- در جمله ي داده شده روي كلمه ي نادرست خط بزنيد(*) تا جمله ي صحيحي بدست آيد.

                *پرتو كاتدي بر اثر برخورد به يك ماده ي (فلوئورسنت- فسفرسانس ) به فرمول ZnS ،نور سبز رنگي ايجاد مي كند.

۱۶- پذيرش وجود الكترون به عنوان يكي از ذرات تشكيل دهنده ي ساختمان اتم،با كدام قسمت از نظريه اتمي دالتون در تناقض است؟

1۷- در جاي خالي كلمه ي مناسب بنويسيد.

                الف)در ميان پرتوهاي تشكيل دهنده تابش مواد پرتوزا،پرتو ............. قدرت بيشتري براي نفوذ در اجسام دارد.

                ب) پرتو ................... از يك ورق كاغذي با ضخامت 1cm عبور مي كند اما از يك ورق ................. عبور نمي كند.             پ) پديده پرتوزايي با ................... جرم ماده ي پرتوزا همراه است. و اين واقعيت با ديدگاه دالتون درباره ي اتم هم خواني ................... .

1۸- جاي خالي را با كلمه ي مناسب پر كنيد.

                *در مدل اتمي تامسون جرم اتم به تعداد ........................آن بستگي دارد.

۱۹- سه مورد از ويژگي هاي مدل اتمي تامسون را نام ببريد.شكل اتم اكسيژن با اين مدل اتمي را نمايش دهيد.

نوشته شده توسط ابوالفضل احمدی ، مدرس شیمی و بیو شیمی   | لینک ثابت |